X
تبلیغات
زولا

**با من بمان تا انتهای بودن...۱**

ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد که امشب با ناله ای بغض آلود بر دیار این دل خسته اشک می ریزد

sms

نازنیستی اما نانازمنی,به فکرم نیستی امارویای منی,حرفات تلخه اماعسل منی,بامن نیستی اما نفس منی,دوستم نداری اماعشق منی.

 


بودم...!دیدم بادیگری شادتری,رفتم.


 

من امروز نه عشق راباوردارم نه شادی را.یادگرفتم که تاوان شروعی زیبارابایدباپایانی تلخ داد,واین اصلا معامله قشنگی نیست..

تنهاتومیدانی"بهترین"چگونه درزندگی ات معنامیشه,من ان بهترین رابرایت ارزو میکنم.

 

باورت گربشودگرنشودحرفی نیست,امانفسم میگیرددرهوایی که نفس هایت نیست.

 


مینویسم نامه و روزی ازاینجامیروم,باخیال اوولی تنهای تنهامیروم,درجوابم شایداوحتی نگویدکیستی؟,شایداوحتی بگویدلایق من نیستی,مینویسم من که عمری با خیالت زیستم,گاهی ازمن یادکن اکنون که دیگرنیستم.


 

اززندگی هرانچه که لیاقتش راداریم به مامیرسد,نه انچه ارزویش راداریم.


 

نیاباران زمین جای قشنگی نیست,من ازاهل زمینم,خوب میدانم که اینجاجمعه بازاراست,ودیدم عشق رادربسته های زردکوچک نسیه میدادند,دراینجاقدرمردم رابه جواندازه میگیرند,دراینجاشعرحافظ رابه فال کولیان دربه دراندازه میگیرندوبا اینکه گل درعقدزنبوراست ازیک طرف پروانه راهم دوست میدارند,نیاباران زمین جای قشنگی نیست.


 

خدایا هرکس به یادم هست بیادش باش,اگرکنارم نیست کنارش باش,اگرتنهاست پناهش باش واگرغم داردغم خوارش باش.


 

میدونی بدترین درددنیاچیه؟اینکه بفهمی پناه لحظه هایت پناهگاه دیگری دارد.


 

صادقانه دوستت خواهم داشت بی انکه بخواهم دوستم داشته باشی وعاشقانه درغمت خواهم مردبی انکه بخواهم درغمم اشک بریزی.


 

دردنیایی که رفیقان همه دل میشکنند به تونازم که وجودت غم دل میشکند.


 

به قلب مهربانت بگوهیچ چیزجزخاطرات راازیادم نخواهم بردحتی وجودفاصله ها...


 

من به لجبازعکاس میخندم وگرنه بدون تومن کجاوخنده کجا.

توی این دنیاهیچ چیزارزش عشق ورزیدن نداردجزخداوتو...


 

دیگرحس عاشق رانداری هوای قلب عاشق رانداری ازچشمان خون سردتوپیداست که مثل سابق دوستم نداری.


 

تاحالابه رابطه ی دوتاچشم دقت کردی؟باهم نگاه میکنن/باهم بازمیشن/باهم بسته میشن/باهم گریه میکنن میبینی چه قدریکدل کارمیکنن حالاوقتی یه دختربیادجلوشون یکیشون بازمیمونه یکیشون بسته میشه{چشمک} نتیجه اخلاقی:دخترمحکمترین روابط .       رابهم میزند                        

 

 

عزیزترین همپای لحظه هایم درغریبانه ترین لحظه ی تنهایی خویش چشمهایم راتقدیم میکنم

 تاهیچگاه به پاکی دوستیمان شک نکنی.


 

من غروب عشق خودرادرنگاهت دیده ام من بنای ارزوهاراپاشیده ام انچه بایدمن بفهمم این زمان فهمیده ام دردل خودمن به عشق پوچ توخندیده ام.

 

 

به نام خدایی که هستی رابامرگ/دوستی رابیرنگ/زندگی رابارنگ/عشق رارنگارنگ/رنگین کمان راهفت رنگ/شاپرک راصدرنگ ومنرادلتنگ دوستان افرید.


 

نم

نم عشقت رابادریای محبت ذیگرات عوض نمیکنم/حتی اگردرطوفان غمت بمیرم.

 

 

کاش میشدغربت دل راشکست/شیشه عمرشقایق راشکست/کاش میشددرسکوت مرگبارزندگی طلسم بی وفایی وجدایی راشکست.

 

 

سکوت من فریادبلنددوست داشتن توست/دوست داشتن توافسانه نیست باورش کن.


 

میخام روی تمام سنگهای دنیابنویسم چقدردلم برات تنگ شده الهی یکی ازاونابخوره توسرت تابفهمی دلتنگی چه دردی داره.


 

چطوربگم دوست دارم تاقلبم اروم بگیره به کی بگم ترودارم تاازحسودی بمیره.


 

قدهزارتاابنبات به خاطررنگ لبات ازراه دوربهت میگم تمام زندگیم فدات.


 

:"دلتنگی"حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش رامیکند.


 

تاعمرمابه دنیاباشدمارفیقیم ترس ازان دارم بمیرم حس کنی مانارفقیم.


 

مابخارشیشه ایم نازمون کنی اشکمون درمیاد/وای به روزی که فراموشمون کنی.

 

گداشدن به درمیخانه ی دوست قصدیادکردن ازاوست وگرنه نان شب راهرگدایی دارد.

 

مهربانترین قلبهامتعلق به کسانی است که دیگران رابامحبت یادمیکنند.

 

 

فریادهامرده اند/سکوت جاریست/تنهایی حاکم سرزمین بیکسی است/میگویندخداتنهاست/ماکه خدانیستیم پس چراتنهاییم.(دکترشریعتی).

 

 

نمیدونم کدوم طوفان شبگرد/منواواره ی این جاده هاکرد/هنوزم خاطراتم رامیگردم/دلم گم شدولی پیدات نکردم/چه زیبامیشه دنیایی حقیرم/اگه باشی ودستات روبگیرم/تواین غربت پرپروازمن باش/تمام مهلتم اغازمن باش.

 

 

شادی راهدیه کن حتی به کسانی که انراازتوگرفتند/عشق بورزبه انهاکه ازارت دادند/دعاکن

برای انهاکه دلت راشکستند/وبخندکه خداهنوزان بالاباماست.


 

وقتی تنهاییم دنبال یه دوست میگردیم/وقتی پیداکردیم/دنبال عیباش میگردیم/وقتی ازدستش دادیم/دنبال خاطره هاش  میگردیم وبازهم تنهاییم ...


 

همیشه سرکلاس املادوست دارم رواشتباه مینویسم تامعلم جریمه ام

کنه هزارباربنویسم"دوست دارم".


 

اگه چشمات ترشداگه دلت تنگ شداگه دیگه کسی نبودبدون هست اینجاکسی که توواسش همه کسی.


 

دلتنگ مباش من قلبم راسایه بان دلت کردم وچشمانم رادرانتظاردیدنت.


 

بهترین لحظات وقیکه بهترین هابیادت باشندبهترین نیستم امابیادتم...


 

شوق یک لحظه وصال توبه ان می ارزد که کسی تابه قیامت نگران بنشیند...


 

رسم این شهر عجیب است بیا برگردیم/ قصد این قوم فریب است بیا برگردیم/ آنکه یک روز دل به نگاهش دادیم/ خنده اش سرد و غریب است بیا برگردیم/ عشق بازیچه شهر است ولی در ده ما/ دختر عشق نجیب است بیا برگردیم.


 

امیری به شاهزاده خانمی گفت : من عاشق توام ... شاهزاده گفت : زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است ... امیر برگشت و دید هیچکس نیست . شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!! عاشق به غیر از معشوقش نظر نمی کند.


 

گفتم:خدایا از همه دلگیرم گفت:حتی من؟ گفتم:خدایا دلم را ربودند! گفت:پیش از من؟ گفتم:خدایا چقدر دوری؟ گفت:تو یا من؟ گفتم:خدایا تنهاترینم! گفت:پس من؟ گفتم:خدایا کمک خواستم. گفت:از غیر من؟ گفتم:خدایا دوستت دارم. گفت:بیش از من؟ گفتم:خدایا انقدر نگو من! گفت:

تویامن!!!


       

 


[ پنج‌شنبه 10 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 05:13 ب.ظ ] [ **الهه ناز** ] [ 0 نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::