X
تبلیغات
زولا

**با من بمان تا انتهای بودن...۱**

ای کاش می شد فهمید در دل آسمان چه می گذرد که امشب با ناله ای بغض آلود بر دیار این دل خسته اشک می ریزد

اس ام اس جدید

                                    ♥به نام خدا♥

              

اس ام اس عاشقانه,سرکاری,فلسفی,شعر:   

اس ام اس عاشقانه: 

♥کاشانه آن نیست که جمشیدبناکرد,کاشانه آن است که لیلی بناکرد,ویرانه آن نیست که چنگیزفروریخت, ویرانه دل ماست که باگوشه ی چشم توصدسال بنایم رایک باره فروریخت♥  

 

 ♥عشق مانندجنگ است...آسان شروع میشه...سخت پایان میابد...وفراموش کردنش محال است...♥  

♥هیچکس لیاقت اشک های تورانداردوکسی که چنین ارزشی داردباعث اشک ریختن تونمیشود♥  

♥میدونی خداوقتی داشت بدرقه ام میکردبهم چی گفت؟جایی که میری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری من همه جاباهاتم,توتنهانیستی.توکوله بارت عشق میزارم که بگذری,قلب میدم که جابدی,اشک میدم که همراهیت کنه ومرگ میدم که بدونی برمیگردی پیشم.♥  

♥دوستت دارم نه بخاطرشخصیت توبلکه بخاطر شخصیتی که درهنگام باتوبودن پیدامیکنم.♥ 

♥بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که درکناراوباشی وبدانی که هرگز به اونخواهی رسید. 

♥هرگزلبخندراترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون امکان داردیک نفربالبخندتوزنده باشد. 

♥هرگز وقتت راباکسی که حاضرنیست وقتش راباتوبگذراندنگذران.♥ 

♥به چیزی که درگذشت غم نخور,به آنچه پس ازآن آمدلبخندبزن.♥ 

♥گفتندحدیث آشنایی جرم است,دل بردن وبعدجدایی جرم است,فرهادبلندشد زقبرش فرمود:درمکتب عشق بی وفایی جرم است!!!بی وفا.♥ 

♥اسیرم امانه به چشمانت,دلتنگم امانه به دیدارت,بیمارم فقط به مرامت.♥ 

♥درراه رسیدن به توگیرم که بمیرم,اصلا به توافتاده مسیرم که بمیرم,یاچشم بپوش ازمن وازخویش برانم,یاتنگ درآغوش بمییرم که بمیرم.♥ 

♥ چقدر سخته یکی بهت بگه گل باش بچینمت! بعد یه عمر بهت بگه برو نمیخوام ببینمت♥ 

♥ای کاش میدانستم پس ازمرگ من چه کسی اولین اشک راخواهدریخت وآخرین کس که مراازیادخواهدبرد,کیست؟؟؟♥ 

♥من یه فنجون داغ روبه توترجیح میدم چون اون فقط زبونمومیسوزونه اماتودلم روسوزوندی.♥ 

♥ازسکوت آسمانهاپرسیدم چه بنویسم برای کسی که دوستش دارم گفت:بی توفردایی ندارم.♥  

♥حتی اگه دیدن توبرام بشه غیرمحال مهم اینه دوستت دارم فاصله هاروبی خیال.♥

 

♥اسمتوخط نزدم تودفتر خاطره هام هرجاباشی هنوزم عزیزترینی توبرام. 

♥یک زمان غافل شدم صدسال راهم دورشد,آنقدربیراهه رفتم تادوچشمم کورشد,دردیاری که درآن نیست کسی یارکسی,یارب ا ی کاش نیفتدبه کسی کارکسی,دردیاری که یارقاضی باشد,محکوم شدن به چوبه دارعشق است.♥ 

 

♥بااینکه کوه دردم,بااینکه غمم زیاده,همین که باتوباشم,ازسرمم زیاده وقتی لبات بخندن چشمات که شادباشن انگاری دنیارو نقل ونبات میپاشن.♥ 

                                نظریادتون نره

اس ام اس سرکاری:  

☺دلبرم دل به تودادم که برا م نازکنی,دل ندادم که برام پپسی کولابازکنی, دلبرم دل به تودادم توبه من قلوه دهی,دل ندادم که به من ساندویچ گربه دهی,دلبرم دل به تودادم که برام خنده کنی,دل ندادم که برام سیب زمینی رنده کنی.☻ 

 

بهم نگی ندیدبدید,نگی منودیدوپرید.بمونه بین خودمون بیادتم خیلییییییییییی شدید.☺ 

☺عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی,عشق دخترهمسایه نیست که بهش چشمک بزنی,عشق غذانیست که بهش ناخونک بزنی,عشق مقدس است بایدبراش زانوبزنی.☻  

 

Amianno espanza lamore dienta salute perfavore dominika sette kientima wovo elino romantika یعنی:

تو غلطططططططط میکنی وقتی نمی فهمی تا آخر میخونی!☺ 

 

 

☺عشق====>سرکاریه ... محبت====>تظاهره ... مهربونی====>مسخرست ... وفا====>مرده ... عهدوپیمون====>دلخوشیه ... عاطفه====>تموم شده ... مهر====> مدرسه باز میشه☻  

 

این سیب؛ بهترین سیب؛ شکل سیب؛ سر سیب؛ کار سیب؛ گذاشتن سیب؛ یه سیب؛ بچه سیب؛ دوست داشتنیه سیب(حالاسیب هاروحذف کن)☺  

 

☺خرج کن ولی ول خرج نشو، بخور ولی پر خور نشو،عاشق باش ولی دیوونه نشو،دوستت دارم ولی پررونشو.  

 

☻اگه تو با من باشی

.

.

.

چراغ خونم باشی

.

.

.

آنقدر روشن خاموشت می کنم تا بسوزی !☺ 

 

☺اگه خواستی بوسم کنی به نکات زیر توجه کن

.

.

.

.

دیدی میخوای بوسم کنی!!!! خجالت نمی کشی؟☻  

 

اسمتو روی کوه نوشتم خراب شد

روی شمع نوشتم آب شد

روی قلبم نوشتم شکست

جمع کن خودتو با این اسمت☻ 

                                      ♂نظربدید,مرسی♀

☼اس ام اس فلسفی 

☼ دوست واقعی کسی است که دستهای تورابگیردولی قلب تورالمس کند☼ 

☼ همیشه افرادی هستند که تورامی آزارندبا این حال همواره به دیگران اعتمادکن وفقط مواظب باش که به کسی که توراآزرده دوباره اعتمادنکنی.☼ 

☼ زیاده ازحدخودراتحت فشارقرارنده زیرابهترین چیز هادرزمانی اتفاق می افتد که انتظارش رانداری.☼  

☼ خدایابه فرشتگانت بسپارکه درلحظه لحظه نیایش خویش عزیزمرا فراموش نکنند...☼ 

☼ هیچ وقت به خدای بزرگ نگویه مشکل دارم.به مشکل بگویه خدای بزرگ دارم.☼ 

☼ نیاباران زمین جای قشنگی نیست,من ازاهل زمینم,خوب میدانم که اینجاجمعه بازاراست,ودیدم عشق رادربسته های زردکوچک نسیه میدادند,دراینجاقدرمردم رابه جواندازه میگیرند,دراینجاشعرحافظ رابه فال کولیان دربه دراندازه میگیرندوبا اینکه گل درعقدزنبوراست ازیک طرف پروانه راهم دوست میدارند,نیاباران زمین جای قشنگی نیست.☼ 

☼ عزیزترین همپای لحظه هایم درغریبانه ترین لحظه ی تنهایی خویش چشمهایم راتقدیم میکنم تاهیچگاه به پاکی دوستیمان شک نکنی.☼

   

شعرعاشقانه:  

 

برای من که همین یک حصیرهم کافیست

                                         بدون دغدغه نان وپنیرهم کافیست

هزارقلب هم ندارم که هدیه توکنم

                                       همین فریفته قلب اسیرهم کافیست

مرابه مهرووفایت امیدوارمکن

                                   همین که مانده شوم درضمیرهم کافیست

vبه دیدنت نمی ایم تمام روزولی

                                       ببینمت به یکی لحظه سیرهم کافیست

اگربه دیدن من امدی شتب مکن

                                       که نفس امدنت اگرچه دیرهم کافیست

  

همه دنیارانامردا گرفتن

                                وفاراازهمه مرداگرفتن 

خبرامدکه آمدکه مجنون راپریشب     پلیسابا3تالیلا گرفتن

[ پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 04:20 ب.ظ ] [ **الهه ناز** ] [ 4 نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::